//
you're reading...
Ý kiến

Góp ý cho Dự thảo sửa đổi – Đỗ Anh Tuấn

Đây là một bản góp ý rất công phu của tác giả Đỗ Anh Tuấn. Rất tiếc trình độ kỹ thuật hạn chế không cho phép chúng tôi thể hiện bản góp ý này ở định dạng html cho nên đành công bố tài liệu ở định dạng docpdf để độc giả tự tải về đọc.

Gop y Du Thao Hien Phap DO ANH TUAN (pdf)

Gop y Du Thao Hien Phap-DO ANH TUAN (doc)

Discussion

Comments are closed.

%d bloggers like this: