//
home

Latest Post

Với Hiến pháp mới, Việt Nam ít hy vọng thay đổi – Đỗ Kim Thêm

05/12/2013 Với Hiến pháp mới, Việt Nam ít hy vọng thay đổi Đỗ Kim Thêm – Asia Sentinel Bản dịch từ tiếng Anh của BVN Quốc hội Việt Nam tuần qua đã phê chuẩn một Hiến pháp mới, nhưng có ít lý do để ăn mừng vì hệ thống chính trị cho phép những sự lạm … Continue reading

Recent Posts